Kasutamistingimused

Registreeru Tsau tutvumisportaaliga
ja leia uusi tutvusi
juba täna
Registreeru tasuta!
ÜLDINFO

1) Enne registreerumist on kõik isikud kohustatud lugema ja tutvuma käesolevate kasutamistingimustega.

2) Tutvumisportaalis Tsau.ee registreerudes nõustub kasutaja allpool olevate üldiste kasutamistingimustega (edaspidi tingimused) ja kohustub tingimusi täitma.

3) Tingimustega mittenõustumisel palume Tsau.ee portaali mitte kasutada.

4) Tutvumisportaali Tsau.ee loojatel on õigus tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja nende jõustumise hetkest teavitab tutvumisportaal Tsau.ee kasutajaid e-posti kaudu kasutaja registreeritud meiliaadressil. Kui kasutaja ei ole tingimuste muudatuste jõustumise hetkeks oma profiili tutvumisportaalist Tsau.ee kustutanud, siis loetakse kasutaja tingimuste muudatustega nõustunuks.

5) Hetkel kehtivaid tingimusi on võimalik näha jaluse menüü vahelehel “Kasutamistingimused”.

6) Tsau.ee lähtub oma tegevuses eetikanormidest ja Eesti Vabariigi seadustest.

PORTAALI KASUTAMINE

1) Portaaliga võivad liituda kasutajad, kes on liitumise hetkel vähemalt 18 aastat vanad. Kui tuvastatakse, et kasutaja on noorem kui 18 aastat, kustutatakse profiil ilma hoiatuseta.

2) Kasutaja profiili registreerumine tutvumisportaalis Tsau.ee on tasuta.

3) Registreerumisel valitud kasutajanimi ei tohi olla ebasünnis, rassistlik, üldtuntud (kuuluda tuntud näitlejale, muusikule, poliitikule vms) või olla muud moodi ebasobiv.

4) Igal isikul võib olla ainult üks registreeritud kasutajaprofiil ja kõik isikud on uue profiili registreerumisel kohustatud võimaliku(d) vana(d) profiili(d) kustutama.

5) Kasutajal on keelatud lisada oma profiili juurde teise inimese isikuandmeid või tõele mittevastavat informatsiooni enda kohta.

6) Tsau.ee ei väljasta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kasutaja nõusolekuta (välja arvatud seaduses ettenähtud erandjuhtudel).

7) Registreerumisel peab kasutaja valima ja sisestama parooli. Kasutaja on kohustatud hoidma parooli saladuses ning mitte avaldama seda teistele isikutele. Tutvumisportaal Tsau.ee ei anna parooli kolmandatele isikutele ning tutvumisportaal Tsau.ee ei palu mitte kunagi kasutajal avaldada oma parooli. Kasutaja peab valima piisavalt turvalise parooli. Parooli turvalisuse astme eest on vastutav kasutaja ise.

KASUTAJA KOHUSTUSED

1) Kasutaja on kohustatud näitama oma profiilis ainult tõelist infot ning mitte näitama oma profiilis eksitavat infot.

2) Tutvumisportaali Tsau.ee kasutajad peavad omavahelises suhtluses käituma üksteise suhtes lugupidavalt ja mõistvalt. Portaali Tsau.ee kasutajatel on eriti keelatud allpool kirjeldatud tegevused, mis on suunatud:

 • teise kasutaja solvamisele ja au haavamisele;
 • vägivallale üleskutsumisele;
 • relvade kasutamisele;
 • õigusvastasele tegevusele;
 • arvutiviiruste või muu kahjuliku tarkvara allalaadimisele;
 • rämpsposti, sealhulgas ahelkirjade saatmisele;
 • pedofiiliale;
 • rassiviha õhutamisele või muud tüüpi diskrimineerivatele ilmingutele;
 • valelikule ja lubamatule esinemisele tutvumisportaali Tsau.ee administraatorina;
 • meiliaadresside, telefoni- ja/või faksinumbrite ja aadresside levitamisele;
 • autoriõigustega kaitstud materjalide levitamisele;
 • teiste veebilehtede, toodete või teenuste reklaamimisele, mis ei ole kooskõlastatud tutvumisportaaliga Tsau.ee.

Eespool toodud punktide mittejärgimise ja/või rikkumise korral võidakse kasutaja profiil kustutada ilma hoiatuseta.

3) Tutvumisportaali Tsau.ee kasutaja on vastutav mis tahes info eest, mida ta portaalis avalikustab või saadab portaali teistele kasutajatele ja vastutab ise võimalike tagajärgede eest.

4) Mis tahes vormis info ja piltide paigutamisega tutvumisportaali Tsau.ee nõustub kasutaja nende avaldamisega tutvumisportaalis Tsau.ee ja kinnitab, et nende materjalide avaldamise õigused kuuluvad talle.

5) Kui mõni kasutajatest märkab tingimuste rikkumist, siis on ta kohustatud sellest rikkumisest viivitamatult teavitama aadressil info@tsau.ee.

6) Tutvumisportaali Tsau.ee kasutajal on keelatud pakkuda tutvumisportaalis Tsau.ee intiimteenuseid. Eriti puudutab see intiimteenuste kuulutuste paigutamist tutvumisportaali Tsau.ee ja teistele tutvumisportaali Tsau.ee kasutajatele intiimteenuste pakkumist tasu või hüvitise eest.

7) Kui kasutaja avastab tutvumisportaalis Tsau.ee tarkvara või veebilehe vea, siis peab kasutaja sellest viivitamatult teavitama tutvumisportaali Tsau.ee (aadressil info@tsau.ee) ning kasutaja ei tohi seda viga kasutada sellest kasu saamiseks.

8) Keelatud on süsteemi kasutamine vastavasisuliste programmide ja skriptide abil.

9) Keelatud on igasugused katsed sisse logida võõra kasutajanimega või muud portaali/serverisse sisse murdmise katsed. Selliste juhtumite avastamisel blokeeritakse IP aadress, milliselt rünnak toimus ning fakti käsitletakse häkerlusena koos sellest tuleneva seadusliku vastutegevusega.

PILTIDE LISAMINE

1) Kasutaja vastutab saadetud pildi eest ainuisikuliselt.

2) Kasutaja ja tema nägu peavad olema pildil äratuntavad ja nähtaval (esiplaanil).

3) Lisatud pilt peab olema hea kvaliteediga, vertikaalses asendis ning JPG, PNG või JPEG formaadis.

4) Pilt ei tohi olla vanem kui kaks aastat.

5) Piltide lisamisega nõustub kasutaja, et pildid avaldatakse tutvumisportaalis Tsau.ee.

6) Tutvumisportaalil Tsau.ee on õigus töödelda kasutaja pilte ning neid mitte avaldada.

7) Keelatud on lisada pilti, mis on:

7.1. vägivalda- või julmust sisaldav;
7.2. erootilise- (alasti pildid) või pornograafilise sisuga;
7.3. ebaseaduslikule tegevusele õhutav;
7.4. narkootikume-, tubakatooteid-, alkoholi- või hasartmänge eksponeeriv;
7.5. teenuste või kaupade ostu või müügisoovi sisaldav;
7.6. mõnda interneti aadressi või lihtsalt reklaami sisaldav;
7.7. rassistlikku- või usupropagandat sisaldav;
7.8. potentsiaalselt autorikaitse alla kuuluv;
7.9. vaenu õhutav, ebaeetiline või solvav;
7.10. halva kvaliteediga, liigselt töödeldud või korduv;
7.11. seadusega vastuolus;
7.12. kuulsustest või teistest inimestest;
7.13. lapsepõlvefoto;
7.14. liikuv.

8) Kui portaalis avaldatakse mõni eespool nimetatud fotodest, kustutatakse see ilma hoiatuseta. Korduva rikkumise korral võidakse profiil portaalist ilma hoiatuseta kustutada.

9) Portaali poolt tehtud konto kustutamise otsus on alati lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.

ANDMEKAITSE

Iga tegevus tutvumisportaalis Tsau.ee protokollitakse ja protokollitud andmeid säilitatakse piiramatu aja jooksul. Tutvumisportaal Tsau.ee pöörab seoses kasutajate isikuandmete töötlemisega erilist tähelepanu andmekaitsele. Allpool on toodud andmed, mis protokollitakse teie viibimise ajal tutvumisportaalis Tsau.ee:

 • üleslaaditud failide nimetused;
 • IP-aadress;
 • üleslaadimise kuupäev ja aeg;
 • edastatud andmete maht;
 • veebibrauser;
 • tutvumisportaali Tsau.ee kasutamise üldine statistika.
TSAU.EE ÕIGUSED

1) Tutvumisportaalil Tsau.ee on õigus ilma põhjendamata katkestada tutvumisportaali Tsau.ee töö.

2) Kui tutvumisportaali Tsau.ee salvestatud andmed kaovad tarkvara või muu vea tõttu, ei ole kasutajal õigust nõuda andmete taastamist. Andmete maht ja nende taastamise ulatuse otsustab tutvumisportaal Tsau.ee oma äranägemisel.

3) Kasutamistingimuste mittejärgimisel on tutvumisportaalil Tsau.ee õigus ilma eelneva hoiatuseta kustutada mis tahes kasutaja profiil või piirata kasutaja tegevust.

4) Portaalil on õigus saata kasutajale e-posti ja portaalisisese sõnumisüsteemi kaudu erinevaid portaali tegevusega seonduvaid kirju.

VASTUTUS

1) Tsau.ee ei vastuta kasutajate postituste sisu õigsuse eest, nendest tulenevate võimalike tagajärgede eest ning võimaliku otsese või kaudse kahju tekkimise eest.

2) Sisu avaldajaks portaalis on kasutaja, kes vastutab ka täies ulatuses sisu avaldamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

3) Tutvumisportaal Tsau.ee juhib eriti tähelepanu sellele, et teistel tutvumisportaali Tsau.ee kasutajatel on võimalik tutvumisportaali Tsau.ee lisatud pilte ja muud sisu alla laadida ning levitada. Sel juhul ei saa ega võta tutvumisportaal Tsau.ee endale vastutust.

4) Kõik intellektuaalomandi õigused tutvumisportaali Tsau.ee suhtes kuuluvad ainult tutvumisportaalile Tsau.ee. Nende õiguste rikkumise korral võetakse süüdiolev isik seaduses sätestatud korras vastutusele, samuti on ta täielikult vastutav kõigi kahjude eest, mis on sellega põhjustatud tutvumisportaalile Tsau.ee.

5) Portaali Tsau.ee pakutakse “nagu on” ja “nagu on saadaval” põhimõttel.

6) Kõik vaidlused, mis tekivad tutvumisportaali Tsau.ee ja selle kasutajate vahel seoses nende tingimustega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui sel viisil ei õnnestu vaidlust lahendada, lahendatakse see vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

7) Portaalil on õigus kustutada kasutaja konto koos kõigi andmetega, kui konto ei ole portaali sobilik või on vastuolus tingimustega.

8) Tsau.ee ei garanteeri, et portaal funktsioneerib segamatult ja ilma vigadeta.

LÕPPSÄTTED

1) Portaal jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi vastavalt vajadusele.

2) Tingimuste muudatustest teavitab tutvumisportaal Tsau.ee kasutajaid e-kirja teel.

3) Ainus võimalik viis kasutaja poolt tingimuste või tingimuste muudatustega mittenõustumise deklareerimiseks on oma kasutajakonto kustutamine.


 Cookies (Küpsised)

See veebileht kasutab HTTP küpsiseid, mis on andmeblokk veebilehitsejas, mida määratakse kindlaks määratud domeenile, kui klient teeb sinna päringu. See on vajalik, et server saaks tuvastada kliendi päringu teiste omadest.

Küpsis sisaldab väärtuse paari, mis peidab endas informatsiooni. Esialgu saadetakse küpsis serverist veebilehitsejale ja hiljem saadab veebilehitseja serverile sama küpsise tagasi ja nii iga kord, kui ta teeb sinna päringu.

Kui klient külastab veebilehte esmakordselt, saadab server veebilehitsejale seansiküpsise ja sellel on ainulaadne väärtus. Kõik järgnevad veebilehitseja päringud ei ole serveri jaoks mitte uue kliendi päringud, vaid hoopis ühe külastaja päringud.

Küpsiseid võib kasutada ka selleks, et pidada meeles eelmiste külastuskordade eelistusi. Näiteks on olukord, et veebilehele sisse logides võib olla valik “jäta mind meelde”. Kui klient teeb sellise valiku, siis saadetakse sisse logimisel kliendile lisaks seansiküpsisele ka üks pikemaajaline küpsis. Pikemaajaline küpsis sisaldab infot konto identifitseerimiseks. Kui sulgeda veebileht, kaob ka seansiküpsis, kuid pikemaajaline küpsis jääb alles, mistõttu hiljem samale lehele sattudes tunneb server kliendi ära ning logib ta automaatselt sisse.

Lisaks on olemas jälitamisküpsised, mis peavad meeles ainult veebilehe külastavust. Kui veebilehte külastatakse esimest korda, saadavad kindlad programmid veebilehitsejale küpsise. Iga kord lehele tagasi tulles saadab veebilehitseja sama küpsise tagasi. Seetõttu on jälgimisprogramm teadlik, et klient on lehel juba käinud ja ei loe teda uueks külastajaks. Programm loeb iga külalist ühekordselt, mistõttu saab anda täpsemat infot külaliste arvu kohta ajavahemikus.